Menu
Zamieszkaj / zobacz
poland
Polski
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

Polityka prywatności

Pragniemy zapewnić Państwa, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas ważna. Dokładamy starań, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Meveline sp. z o.o. sp.k.,Warszawa 02-657, ul. Wielicka 40 lok. U2, e-mail biuro@meveline.pl

W jaki sposób i jakie dane gromadzimy?

1. Administrator może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach, w szczególności:

a) podczas odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz zgłoszeniowy w serwisie www.meveline.com

b) podczas zamawiania domu do produkcji i/lub procesu transakcji sprzedaży domu

2. Gromadzone są następujące dane użytkowników: imię, nazwisko,adres e-mail, telefon, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu www, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Administratora , w tym za pomocą Serwisu meveline.com

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora.

3. Za zgodą użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z zakupem domu.

4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres biuro@meveline.pl.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Administratora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych i usług oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, zpóźn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres biuro@meveline.pl.

7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu www.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dla zapewnienia poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy administrują systemem teleinformatycznym, w którym prowadzone są konta użytkowników oraz osoby które przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.

2. Pracownicy i współpracownicy Administratora, mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali pouczeni o spoczywających nanich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania zgody lub zakończenia działalności Administratora.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

1. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg.,XML, JSON, CSV),

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych) usunięcia danych osobowych.

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres biuro@meveline.pl.

3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Polityka „cookies”

1. Serwis www.meveline.com zbiera automatycznie w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Zwykle przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu www i ograniczyć ich dostępność.
Zmiana Polityki prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki po przez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.
crossmenu