Menu
Zamieszkaj / zobacz
poland
Polski
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

Transport, posadowienie, montaż

Transport

Gotowy dom transportowany jest na miejsce specjalistycznym - niskopodłogowym, transportem drogowym. Koszt transportu nie jest wliczony w cenę domu, jego wartość zależy od docelowej lokalizacji oraz szerokości domu.
Po wyprodukowaniu, dom wjeżdża na platformę transportową a po dowiezieniu na miejsce zjeżdża z niej przy wykorzystaniu wbudowanych, możliwych do późniejszego demontażu kół umieszczonych pod centralną częścią domu. Rozładunek następuje w miejscu wskazanym przez przewoźnika – jest to najbliższa miejscu posadowienia lokalizacja, do której możliwy jest bezpośredni dojazd transportu drogowego. Dojazd do samego miejsca posadowienia odbywa się za pojazdem ciągnącym – traktorem lub łatwo dostępnym sprzętem typu koparko - ładowarka. Dom można również rozładować i umieścić na docelowym miejscu przy pomocy dźwigu. Funkcja przemieszczania na własnych kołach, duża skrętność wynikająca z przemyślanej konstrukcji podwozia, oraz opcjonalna możliwość użycia dźwigu sprawiają, że dom MEVELINE może być umieszczony w różnych lokalizacjach – w tym bardzo trudno dostępnych.

Posadowienie

MEVELINE jest producentem gotowych domów. Przygotowanie miejsca posadowienia leży po stronie Zamawiającego. Dom można posadowić bezpośrednio na stabilnym gruncie, lub na stopach fundamentowych, lub na płycie fundamentowej – wylewanej lub wykonanej z prefabrykowanych elementów (np. z płyt drogowych). Możliwe jest również zastosowanie rozwiązań: fundamenty wkręcane www.technometalpost.com lub fundamenty mikropalowe www.easyfooting.com
Dojazd do miejsca oraz samo miejsce posadowienia domu muszą być stabilne i/lub mechanicznie utwardzone; w innym wypadku wjazd domu na kołach za pojazdem ciągnącym będzie utrudniony lub niemożliwy – co może skutkować koniecznością zastosowania dźwigu.

W płaskim terenie rekomendowane są stopy fundamentowe – tzw. szklanki (wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną) lub fundamenty wkręcane lub mikropalowe - umieszczane w miejscach podparcia domu, wskazane przez MEVELINE. Fundamenty nie powinny wystawać ponad grunt, w innym wypadku wjazd domu na kołach za pojazdem ciągnącym będzie utrudniony lub niemożliwy. Grunt pomiędzy stopami musi być stabilny i/lub ,mechanicznie utwardzony; w innym wypadku wjazd domu na kołach będzie utrudniony lub niemożliwy.

W terenie pochyłym preferowana jest, ułatwiająca wjazd domu na miejsce,  płyta fundamentowa (wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną) o rozmiarach wynikających ze skrajnych punktów podparcia domu, wskazanych przez MEVELINE. Płyta musi być pozioma, obszar najazdu i sama krawędź styku płyty z gruntem równe oraz stabilne i/lub mechanicznie utwardzone; w innym wypadku wjazd domu na kołach będzie utrudniony lub niemożliwy.

Montaż

Usługa montażu wykonywana przez MEVELINE jest opcjonalna, nie zawiera się w cenie domu. Usługa obejmuje:
  • dojazd pracowników
  • koordynacja rozładunku domu
  • koordynacja umieszczenia na miejscu posadowienia (wjazd na działkę i miejsce posadowienia)
  • demontaż kół
  • poziomowanie domu
  • powtórna regulacja okien i drzwi
  • montaż tarasu, pergoli lub innych akcesoriów i urządzeń zewnętrznych (jeśli zamówione)
crossmenu