Menu
Zamieszkaj / zobacz
poland
Polski
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

Fundament pod domek letniskowy – jaki wybrać?

11.04.2022

Większość inwestorów, którzy decydują się na spełnienie swoich marzeń o domku letniskowym lub nawet całorocznym domku dla celów rekreacyjnych oczywiście nie są zwykle ekspertami budowlanymi. Co prawda im głębiej w las tym więcej drzew ale … i grzybów – poziom wiedzy budowlanej w trakcie realizacji inwestycji wzrośnie. Przyczyniają się do tego ogólnodostępne materiały w sieci internetowej ale i również troska samych producentów materiałów budowlanych o podnoszenie poziomu wiedzy w punktach sprzedaży. Niemniej jednak są takie tematy, które w początkowym etapie realizacji inwestycji schodzą na dalszy plan. Inwestorzy, jak wskazują statystyki częściej reprezentowane przez kobiety dokonują wyboru domku letniskowego czy całorocznego biorąc pod uwagę funkcjonalność i bardzo często „urodę” czyli architekturę budynku. To zrozumiałe, że kierują się poczuciem estetyki. W dalszych krokach inwestorzy będą szukali odpowiedzi na pytanie w jakiej technologii budować i jaką metodą. Część z nich zdecyduje się na rozwiązanie w postaci gotowego domu, tak jak w przypadku MEVELINE.
Następnie staną przed kolejnymi dylematami natury finansowej – czy zakup za gotówkę, kredyt czy może leasing operacyjny możliwy w przypadku domów MEVELINE (Możliwości w zakresie finansowania domków), oraz technicznymi – jak podłączyć media, jaki wykonać fundament. Fundament pod stosunkowo lekki domek drewniany lub stalowy może się różnić od tego pod dom budowany w ciężkiej, tradycyjnej technologii murowanej. Znaczenie będą miały również warunki gruntowe oraz ukształtowanie terenu. Jaki fundament pod domek drewniany, w tym odpowiedź na pytanie czy domek może stanąć na bloczkach betonowych czy może będzie wymagał płyty fundamentowej będą zależały od wybranej technologii realizacji inwestycji oraz warunków gruntowych, a także zasobności portfela inwestora. To te aspekty będą zdecydowanie w większym zakresie decydowały o przyjętym rozwiązaniu niż to czy ma to być fundament pod domek 35m2, 70m2 czy o innej powierzchni. Mówiąc o warunkach gruntowych mamy na myśli nośność podłoża oraz lokalizację w jednej z 4 stref przemarzania w Polsce.

SKONFIGURUJ I WYCEŃ SWÓJ DOMEK

Na czym postawić gotowy domek letniskowy ?

W dalszej części koncentrujemy się na sposobach wykonania fundamentów pod domek letniskowy drewniany lub stalowy jak w przypadku MEVELINE. Jednym słowem odpowiemy na pytanie jakie fundamenty wykonać pod konstrukcję lekką, nie rozwijając wątków fundamentów pod domki murowane. Opisywane metody będą dość zbieżne zarówno dla budynków wznoszonych na miejscu jak i dostarczanych na miejsce jako gotowe. Gotowe domki letniskowe w największym uproszczeniu można podzielić na umieszczane na miejscu na fundamencie za pomocą dźwigu lub poprzez najechanie na nie przy pomocy demontowalnych kół. W przypadku MEVELINE obie metody są możliwe więcej o transporcie naszych domków.
Możemy rozróżnić 2 główne sposoby wykonywania fundamentu pod domek letniskowy drewniany lub stalowy 35m2 lub większy. Są to fundamenty punktowe oraz płyta fundamentowa. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie można wykonać w kilku wariantach aczkolwiek większe możliwości mamy w przypadku fundamentów punktowych.

Fundamenty punktowe

Fundament punktowy pod dom szkieletowy drewniany lub stalowy, czyli dom wykonywany w lekkiej technologii lub dostarczany na miejsce jako gotowy może zostać umieszczony na kilka sposobów dla których opis, że jest to fundament punktowy będzie usprawiedliwiony. Każdy producent lub wykonawca ma obowiązek wskazać siatkę punktów na których zostanie postawiony lub wybudowany domek letniskowy lyb całoroczny. W przypadku domów MEVELINE i gotowego domku o powierzchni 35m2 i większych jest to siatka 8 punktów. Tylko dla domów o powierzchni 70m2 ta liczba wzrasta do ponad 16. W tym miejscu warto zaznaczyć, że obciążenie (ciężar) przypadające na każdy z tych punktów podparcia może być różne dla każdego z nich. Wynika to bowiem z faktu, że na tę wartość składają się zarówno ciężar samego domu jak i dodatkowe obciążenia wynikające z naporu wiatru, obciążenia śniegiem oraz obciążeniem użytkowym. Jednak, aby nadmiernie nie komplikować sprawy zwykle przyjmuje się, że fundamenty punkowe są identycznie. Nieco inaczej może być w przypadku bardziej zaawansowanych rozwiązań takich jak pale wkręcane lub mikropale wbijane, gdzie producent oferuję usługę wykonania dedykowanego projektu technicznego, tym samym dobierając fundamenty punktowe pod domek letniskowy w indywidualny sposób. Takie podejście wymaga jednak efektywnej współpracy z producentem domu, który powinien przedstawić obliczenia statyczne i dynamiczne i wynikające z nich obciążenia dla każdego z punktów.

Fundament punktowy z betonowych bloczków

Fundament punktowy z tak zwanych betonitów krok po kroku – to opis ułatwiający samodzielne wykonanie lub szansa na skuteczne nadzorowanie pracy wykonawcy tego typu fundamentu punktowego pod domek. Ta metoda jest najprostsza, ma jednak swoje ograniczenia – nie jest rekomendowana do gruntów podmokłych i niestabilnych. W przypadku domów MEVELINE to ograniczenie można częściowo pokonać, mianowicie każdy domek jest wyposażony w rozwiązanie pozwalające na korektę ustawienia – to na wypadek utraty nośności jednego z punktów podparcia. Tym samym można korygować położenie domku względem poziomu. Tę czynności inwestor będzie jednak wykonywał na własną odpowiedzialność, alternatywnie zamówi taką usługę u producenta. Bloczki betonowe to tanie rozwiązanie i dostępne w szerokiej dystrybucji oraz w różnych rozmiarach (np. 38cm × 25cm, 38cm × 14cm). W przypadku domków MEVELINE taki fundament można wykonać bez dodatkowych kosztów pod warunkiem, że grunt jest równy i stabilny. Najwłaściwszym sposobem ułożenia bloczków jest zdjęcie darni, pogłębienie o 20-30cm, zagęszczenie warstwą pospółki (lub klińca) a następnie ułożenie bloczków. W przypadków domków MEVELINE należy również zwrócić uwagę aby teren pomiędzy poszczególnymi bloczkami – fundamentami punktowymi umożliwiał wjazd domu na kołach, które następnie zostaną zdemontowane. Dotyczy to zarówno nośności terenu jak i jego ukształtowania. Droga prowadząca do samych fundamentów punktowych pod domek letniskowy również musi uwzględniać możliwość wjazdu. Alternatywnie można umieścić gotowy dom za pomocą dźwigu. W przypadku równego terenu idealnym rozwiązaniem jest gdy bloczki są względem siebie wypoziomowane i na równi z gruntem.

Fundament z bloczków betonowych to najprostsze i najtańsze rozwiązanie, dobrze się sprawdzające przy dobrych warunkach gruntowych i lekkich domkach produkowanych w technologii szkieletu stalowego lub drewnianego. Fundament z bloczków można łatwo wykonać samodzielnie w krótkim czasie.

Fundament punktowy z rur szalunkowych

Fundament punktowy pod dom szkieletowy może zostać również wykonany w postaci quasi stóp fundamentowych,  w miejscach wskazanych przez producenta domu lub wykonawcę – zamiast bloczków betonowych. To rozwiązanie różni się od poprzedniego stabilniejszą konstrukcją oraz wyższą ceną i pracochłonnością. Takie wykonanie fundamentu punktowego pod domek szkieletowy drewniany lub stalowy jest rekomendowane gdy mamy wątpliwości co do nośności gruntu. Takie punktowe fundamenty wykonuje się stosując łatwo-dostępne rury szalunkowe o średnicy około 40 cm, wkopywane w grunt najlepiej na głębokość poniżej strefy przemarzania, czyli od 80cm do 140cm zależnie od strefy. Następnie rury szalunkowe należy uzbroić prętami zbrojeniowymi i zalać betonem. Usytuowanie wierzchniej powierzchni takiego fundamentu względem terenu oraz jego ukształtowanie pomiędzy między innymi fundamentami punktowymi wykonuje się analogicznie jak w przypadku bloczków betonowych. 

Fundament punktowy z rur szalunkowych to w potocznej nazwie szklanka fundamentowa lub rura fundamentowa. To rozwiązanie nieco bardziej złożone niż bloczki betonowe ale również w zasięgu możliwości samodzielnego montażu dla wielu inwestorów.

Fundament punktowy mikropalowy oraz wkręcany

Na rynku są obecnie dostępne inne, ciekawe rozwiązania fundamentów punktowych. Należą do nich mikropale i pale wkręcane. Technologia mikropali polega na umieszczeniu w punktach podparcia domu stalowych platform o powierzchni około 30cm na 30cm, które są mocowane w gruncie za pomocą kilku pali stalowych. Pale są niczym inny jak ocynkowanymi rurami stalowymi o średnicy kilku centymetrów wbijanymi za pomocą niedużego młota udarowego. Długość pali jest zmienna (średnio od 1 do 2 metrów) i każdorazowo obliczana przez dostawcę tej technologii na podstawie danych od producenta domu o obciążeniach oraz danych o nośności gruntu. Ciekawostką a zarazem kluczem do sukcesu tej technologii jest to, że pale są wbijane w grunt pod różnymi kątami. Taki punktowy fundament mikropalowy dobrze się sprawdza w  trudnych warunkach gruntowych. Inną ciekawą cechą jest możliwość całkowitego demontażu. Takie rozwiązanie doskonale się sprawdzi jeśli inwestor z czasem postanowi przenieść się wraz z domem w inną lokalizację. Mobilne domy MEVELINE świetnie się do tego nadają. Ta technologia oprócz wielu korzyści niesie ze sobą niestety koszt zbliżony do rozwiązania w postaci płyty fundamentowej.

Zbrojona płyta fundamentowa

W przypadku domów MEVELINE, rozwiązanie w postaci zbrojonej płyty fundamentowej , szczególnie płyty fundamentowej pod niewielki domek 35m2 wydaje się rozwiązaniem nieco na wyrost. W znakomitej większości przypadków wystarczające jest wykonanie fundamentów punktowych, w jednej z kilku dostępnych technologii opisanych wcześniej. Płyta fundamentowa to koszt na który składa się szereg czynności – przygotowanie wykopu, szalunek, zbrojenie, beton. Zarówno materiały jak i robocizna sięgną kosztu kilku do kilkunastu tysięcy złotych w przypadku fundamentu pod domek 35m2 lub o zbliżonej wielkości. Pracochłonność  wykonania zbrojonej płyty fundamentowej  jest istotnie większa od fundamentów punktowych. O ile fundamenty punktowe pod domek letniskowy w większości przypadków są w zasięgu możliwości samodzielnego wykonania przez inwestora tak płyta fundamentowa wkracza głębiej w obszar specjalistycznej wiedzy projektowej i wykonawczej. Dlatego przy wyborze tego rozwiązania rekomendujemy zdanie się na fachowca.

Które rozwiązanie wybrać?

To jakie wybrać rozwiązanie nie jest dylematem z którym inwestor musi zostać sam. Wielu producentów domów, a wśród nich MEVELINE są w stanie doradzić najbardziej korzystny sposób posadowienia domu. W analizie wezmą pod uwagę wielkość domu, warunki gruntowe i ukształtowanie terenu. Ocenią wspólnie z inwestorem czy fundamenty zostaną wykonane przez niego samodzielnie czy z pomocą specjalisty. Nie bez znaczenia będzie również aspekt finansowy, czasowy oraz związany z przepisami wynikającymi z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jaki koszt poszczególnych fundamentów?

Fundament pod domek 35m2 to koszt od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych w zależności od wybranego rozwiązania. Warto się dokładnie zastanowić i skonsultować z producentem domu przed podjęciem ostatecznej decyzji. Technologia domów MEVELINE na szczęście w pewnym sensie wybacza błędy związane z niewłaściwym wyborem sposobu wykonania fundamentu pod domek letniskowy czy całoroczny – w przypadku utraty nośności jednej z podpór (obniżenia się) możliwa jest korekta usytuowania domu względem poziomu. Lepiej jednak oczywiście unikać takiej sytuacji i poświecić nieco wysiłku na analizę tego tematu na wstępnym etapie inwestycji. To z całą pewnością będzie procentowało w trakcie eksploatacji wmarzonego domku.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć wiecej? Napisz do nas.

Formularz kontaktowy Meveline
Zgoda RODO

Powiązane wpisy

crossmenu