Menu
Zobraziť dom
slowacki
Slovenčina
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

Ako to funguje? Váš vysnívaný dom v niekoľkých jednoduchých krokoch

Vysvetľujeme, ako prejsť od sna o dome k jeho realizácii. Dom je vyrobený v závode MEVELINE a dodávaný pripravený.
Štart

Váš krok #1

Výber a konfigurácia modelu domu, veľkosti a povrchovej úpravy

Vyberte si svoj dom z niekoľkých modelov dostupných vo veľkostiach od 24 m2 do 70 m2 a následne si prečítajte technický list vybraného domu, kde nájdete informácie o štandardnom vybavení. Kontaktujte predajcu a zistite cenu domu dokončeného štandardným spôsobom, ako aj možné možnosti dokončenia domu a termín dokončenia. Hotový dom bude na miesto prepravený pomocou špecializovanej podvalníkovej dopravy. Zvyčajne posledný úsek, od miesta vykládky po miesto založenia, sa dom pohybuje na kolesách za ťažným vozidlom. Vďaka tomu je možné vstúpiť do ťažko prístupných miest. Po umiestnení sa prvok mobility demontuje a dom vyzerá, akoby tam bol už dlho. Vybrané modely domov sú dostupné aj v žeriavovej verzii. Dom môže byť pripravený na bývanie aj v priebehu niekoľkých hodín od príchodu. A čo viac, v budúcnosti môžete dom presťahovať na iné miesto!
Čo je zahrnuté v cene?
Po výbere modelu a veľkosti domu a upresnení štandardu dokončenia Vám bude zaslaná cenová ponuka spolu so špecifikáciou na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Ponuka bude obsahovať základnú cenu domu a vybrané voliteľné položky. Už len základná cena zaručuje bohatý sortiment a vysoký štandard povrchovej úpravy. Je tiež možné získať úplný cenník a/alebo individuálnu cenovú ponuku. Cena nezahŕňa náklady na dopravu, ktoré sú stanovené individuálne v trojstrannom vzťahu Zákazník-MEVELINE-Prepravca. Zodpovedáte za prípravu miesta pre založenie domu a napojenie domu na vodu, elektrinu a kanalizáciu, ale radi vám poradíme.
Môžem zasahovať do dizajnu domu a do akej miery?
Pri konfigurácii domu je možné vyberať z mnohých možností, ktoré však spravidla nezahŕňajú zmeny vnútorného usporiadania, rozmiestnenia okien či vzhľadu fasády. Jedinou výnimkou je zrkadlové usporiadanie domu. Vo fáze výroby budete mať vplyv na typ a farbu použitých dokončovacích materiálov, s výhradou určitých obmedzení. Ak je potrebné zaviesť hlbšie zmeny funkčnej dispozície, z čoho vyplýva nutnosť zmeny projektu - ponúkneme Vám individuálny postup pri realizácii domu. Postavili sme veľa nezvyčajných domov, ktoré sú v tomto realizované
V skratke:
Vyberte si dom
Nakonfigurujte si svoj dom
Získajte cenovú ponuku

Váš krok #2

Predpisy a prístup na pozemok

Pred objednaním vybraného domu sa uistite, za akých podmienok ho môžete umiestniť na svoj pozemok. Predpisy v závislosti od krajiny definujú tieto pravidlá odlišne. Po skontrolovaní predpisov ostáva už len dostať hotový dom na svoj pozemok. Po pristavení domu na miesto, zvyčajne posledný úsek, z miesta vykládky na miesto založenia, sa dom pohybuje na kolesách za ťažným vozidlom. Uistite sa, že v blízkosti pozemku bude možná vykládka a že je možný posledný prístupový úsek a samotný vjazd na pozemok. Pri ťažkom prístupe k samotnému pozemku a v rámci neho je možné objednať dom aj vo verzii premiestňovanej žeriavom. Radi vás podporíme radou, ako skontrolovať prístup alebo ponúknuť miestnu obhliadku.
V skratke:
Skontrolujte predpisy
Skontrolujte prístup na pozemok
Objednajte si dom a podpíšte zmluvu

Váš krok #3

Príprava miesta a pripojenia

Je vašou zodpovednosťou pripraviť miesto na založenie domu. Existujú 2 hlavné spôsoby vytvorenia základov pre dom MEVELINE. Sú to: bodové základy a betónová základová doska alebo alternatívne doska z prefabrikovaných cestných dosiek. Keďže dom bude vchádzať na váš pozemok na pomerne úzkych kolieskach (alebo voliteľne so žeriavom), uistite sa, že príjazdová cesta a priestor okolo a medzi základmi a na okrajoch základov sú stabilné a v prípade potreby - mechanicky zhutnené - najlepšie drveným betónom alebo klinovým prírodným kamenivom. Po objednaní domu dostanete schému základových bodov a pokyny na prípravu miesta. Nebojte sa tejto etapy, spolu to zvládneme! Skontrolujte, či má váš pozemok prístup k elektrine, vode a kanalizácii. Požiadajte svojho miestneho dodávateľa o pripojenie vášho domu k elektrine, vode a kanalizácii. Alternatívne riešenia budú: vŕtaná studňa, septik, domová čistička odpadových vôd, spaľovňa WC, fotovoltaická inštalácia s energetickou bankou. Po objednaní domu dostanete aj informácie o mieste prípojok vody, kanalizácie a elektriny.
V skratke:
Vyberte spôsob založenia domu
Pripravte oblasť
Pripravte pripojenia

Váš krok #4

Dodávka a montáž domu

Už tento krok je odmenou za efektívny výkon prvých troch etáp! Dom si formálne vyzdvihnete v závode MEVELINE osobne alebo prostredníctvom video prenosu. Následne dostanete kompletnú sadu dokumentov vrátane komplexnej domácej príručky. Hotový dom sa k Vám dostane v dohodnutom čase a bude vyložený na vopred určenom mieste. Na požiadanie je možné počas prepravy domček zabaliť do ochrannej, teplom zmrštiteľnej fólie - ktorá, okrem zjavnej ochrany počas prepravy vám poskytne aj radosť z rozbalenia! Presťahovanie domu z miesta vykládky na miesto určenia, a teda jeho umiestnenie na vopred zhotovené základy, si môžete urobiť sami alebo si takúto službu objednať u nás. V oboch prípadoch je na vás, aby ste si zabezpečili odťahové vozidlo alebo žeriav. Pred doručením dostanete príslušné pokyny. Poslednou fázou bude pripojenie vášho domu na vodu, elektrinu a kanalizáciu vašimi inštalatérmi.
V skratke:
Poskytnite miesto vykládky
Usporiadajte ťažné vozidlo
Pripojte pripojenia
crossmenuchevron-down