Menu
Haus ansehen
germany
Deutsch
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

Jaka działka pod całoroczny domek letniskowy? 

24.03.2022

Wybór działki pod budowę lub zakup gotowego domu to dla wielu inwestorów bariera niemal nie do przekroczenia z uwagi na uwarunkowania formalne ale i często funkcjonalne. Odpowiedź na pytanie jaka działka pod domek letniskowy a jaka pod domek całoroczny i czy to przypadkiem nie to samo nadal spędza sen z powiek inwestorów. Na jakiej działce można postawić dom na zgłoszenie, czyli bez pozwolenia na budowę? O jakiej powierzchni zabudowy? Również po wejściu w życie Nowego Ładu a konkretnie przepisów „Dom bez formalności” temat wymaga uporządkowania i skupienia przy lekturze. Wbrew pozorom, nie taki diabeł straszny aczkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że jednak siedzi w niektórych szczegółach.

SKONFIGURUJ I WYCEŃ SWÓJ DOMEK

Dla jasności, w tym materiale skupiamy się na domkach letniskowych, pomijając te o charakterze mieszkaniowym – o których więcej tutaj - Domki letniskowe bez pozwolenia na budowę - przepisy i regulacje

Potoczna nazwa domek letniskowy, w myśl przepisów to BRI - Budynek Rekreacji Indywidulanej, który jest rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Może mieć formę letniskową lub całoroczną. Tym samym,  pytanie jaka działka pod domek letniskowy a jaka pod domek całoroczny jest jednym i tym samym. Przed wejściem w życie przepisów „Dom bez formalności” definicja BRI dotyczyła  jedynie budynków do 35m2. Obecnie definicja obejmuje też budynki do 70 m2 powierzchni zabudowy parterowej z pewnymi ograniczeniami konstrukcyjnymi. Ustawodawca idzie zatem inwestorom na rękę ale warto też mieć świadomość pewnych ryzyk i ograniczeń o których tutaj - Domki 70m2 na zgłoszenie - formalności, działka i przykładowe projekty

Czym kierować się przy wyborze działki pod domek letniskowy?

Przy wyborze działki pod domek letniskowy, który może być całorocznym należy wziąć pod uwagę dwa główne obszary. Pierwszy to przepisy dla BRI – Budynku Rekreacji Indywidualnej, które określą na jakich zasadach możliwe jest umieszczenie takiego obiektu na działce. Drugi obszar to uwarunkowania funkcjonalne i techniczne działki, które wiążą się zarówno z samym domem jak i sposobem użytkowania przez inwestora. W procesie inwestycyjnym i realizowaniu marzeń o własnym domku letniskowym jest kilka etapów. Po pokonaniu wyzwań formalnych związanych z działką w kontekście przepisów umożliwiających umieszczenie na niej letniskowego czy całorocznego domku, inwestor staje przed koniecznością wyboru sposobu budowy, wykonawcy czy producenta. Budować metodą gospodarczą, tradycyjnie zatrudnić firmę wykonawczą czy może zdecydować się na dom taki jak MEVELINE, który dojedzie na miejsce w całości, gotowy. Rozwiejemy Twoje wątpliwości w naszym poradniku - Jaki domek na działkę wybrać?

Po zakończeniu inwestycji przychodzi moment najprzyjemniejszy, czyli użytkowanie domu. To właśnie na tym etapie mogą uwidocznić się błędy powstałe w skutek niestarannego przeanalizowania uwarunkowań funkcjonalnych i technicznych, o czym dalej.

Jaką działkę wybrać pod domek całoroczny stalowo-drewniany MEVELINE?

Uwarunkowania funkcjonalne i techniczne dla działki pod domek letniskowy i całoroczny

Dojazd i odległość od miejsca zamieszkania – O ile odległość od domu jest naturalnym czynnikiem branym przez inwestorów pod uwagę, o tyle sam dojazd czy wjazd już niekoniecznie. Dojechać w okolicę wybranej działki z wymarzonym domkiem letniskowym to jedno a wjechać na nią to drugie. Należy zwrócić uwagę na samą drogę dojazdową w pobliże działki, zdarza się bowiem że ostatni odcinek nie istnieje lub jest w złym stanie. Latem to może nie mieć krytycznego znaczenia ale wczesną wiosną, jesion lub zimą – owszem. Szczyt sezonu na zakup działek pod domki letniskowe przypada na miesiące wiosenne i letnie, warto wtedy, na przekór pogody za oknem, krytycznie spojrzeć na kwestię dojazdu z perspektywy chłodnych i mokrych miesięcy. Często inwestorzy decydują się przecież na domki letniskowe w wydaniu całorocznym a zatem z zamiarem użytkowania niemal przez cały rok. Zbudowanie drogi dojazdowej czy jej utwardzenie to często bardzo wysoki koszt, w procesie budowy roboty ziemne są bardzo kosztowne.

Warunki gruntowe i ukształtowanie terenu – działka pod domek 35m2 czy 70m2 powinna umożliwić jego posadowienie. W przypadku domów MEVELINE jest to o tyle proste, że gotowy dom jest umieszczany na działce przy zastosowaniu demontowalnego podwozia jezdnego (kół). Tym samym ukształtowanie terenu powinno umożliwiać na wjazd za pojazdem ciągnącym (np. traktor) na miejsce docelowe. Jeśli jest to niemożliwe, istnieje alternatywa zastosowania dźwigu. Niemniej należy zwrócić uwagę czy istnieje wystarczająco dużo miejsce na wjazd domku lub w niektórych przypadkach dodatkowo dźwigu - więcej o transporcie. Wymagania gruntowe nie są duże, istnieje kilka sposobów posadowienia gotowych domów letniskowych MEVELINE , nie wyłączając bezpośrednio na gruncie. Nieco inaczej ma się sytuacja w  przypadku budowania domku letniskowego metoda tradycyjną, w tym budowania na stopach fundamentowych czy płycie fundamentowej. Warto wtedy zorientować się jaki grunt znajduje się na działce i jak głęboko znajdują się wody gruntowe. Znaczenie ma też woda deszczowa.  Przy nieprzepuszczalnym gruncie wody opadowe będą powodowały, że działka będzie okresowo podmokła co może opóźnić moment wykonania fundamentowania.

Dostęp do mediów – Warto sprawdzić jak wygląda dostęp domku letniskowego do wody i prądu oraz jakie są dostępne rozwiązania kanalizacji. Co prawda istnieją na rynku rozmaite rozwiązania, które mitygują skutki utrudnionego dostępu do mediów ale w dłuższej perspektywie czasu to rozwiązania umiarkowanie praktyczne i często nieekonomiczne – np. generatory prądu, toalety spalające.

Przepisy – jaka działka pod dom 35m2 i 70m2

Dla przypomnienia, w tym materiale koncentrujemy się na BRI - Budynkach Rekreacji Indywidulanej,  rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, przybierające formę zarówno letniskową jak i całoroczną. Potocznie takie budynki nazywamy domkami letniskowymi lub domkami całorocznymi letniskowymi. Definicja BRI dopuszcza  do 70 m2 powierzchni zabudowy parterowej z pewnymi ograniczeniami konstrukcyjnymi. Ilość takich budynków nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki.

Działka pod domek letniskowy i całoroczny musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP. Jednym słowem, MPZP musi dopuszczać taką zabudowę.  Jeśli na danym obszarze brak jest MPZP, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.  Organy wydające decyzję mają na to 90 dni (podczas gdy dla budynku mieszkalnego jest to 21 dni). Budynek musi być umieszczony na działce zgodnie z przepisami, czyli m.in. w przepisowych odległościach od granic działek,  budynków,  granicy lasu. Sam  domek letniskowy 35m3 czy 70m2 musi odpowiadać wymogom stawianym w zapisach MPZP  lub warunkach zabudowy – to mogą być np. nachylenie dachu i jego kolor, wysokość budynku.

Procedura nie wymaga pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia. Zgłoszenie budowy wymaga dołączenia szkicu przedstawiającego obiekt oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu i w tym czasie nie mamy prawa prowadzić budowy. Więcej o przepisach dla domków letniskowych na zgłoszenie

Domek całoroczny na działce rekreacyjnej

Działka rekreacyjna jest często włączana do MPZP. Na działce rekreacyjnej można zbudować lub postawić gotowy domek MEVELINE, który wypełnia opisaną wcześniej definicję BRI -  Budynku Rekreacji Indywidualnej. Dla przypomnienia, jest to domek letniskowy służący do okresowego przebywania i może być domkiem całorocznym. Domek letniskowy na działce rekreacyjnej zwykle jest ekonomiczniejszym rozwiązaniem dla całości inwestycji – te działki, w przeciwieństwie do działek budowlanych są zwykle tańsze. Nie ma wymogu pozwolenia na budowę ani projektu budowlanego, stosuje się procedurę tzw. na zgłoszenie.

UWAGA! Co można wybudować na działce rekreacyjnej

Zapis w MPZP o działce rekreacyjnej pozwala na postawienie BRI – Budynku Rekreacji Indywidualnej czyli domku letniskowego, również w wersji całorocznej. Natomiast w przypadku ROD – Rodzinnych Ogródków Działkowych, gdzie jest to grunt dzierżawiony od Skarbu Państwa, można postawić domek typowo letniskowy.

Domek letniskowy na działce budowlanej - kiedy jest to dozwolone?

W przypadku umieszczania domku letniskowego na działce budowlanej należy sprawdzić czy MPZP dopuszcza taką zabudowę, słowem czy można umieścić BRI – Budynek Rekreacji Indywidualnej. Jeśli nie wynika to na wprost z zapisów MPZP warto udać się do urzędu architektoniczno-budowlanego z prośbą o opinię. Pomimo, że planowany budynek może mieć formę całoroczną to jednak wymagania dla budynku mieszkalnego różnią się – choćby w zaleceniach odnośnie wysokości ścian, izolacji. W przypadku gdy MPZP literalnie nie dopuszcza budowy BRI lub taka jest interpretacja urzędu – pozostaje procedura zgłoszenia budowy jako budynek mieszkalny. Domy do 70m2 nie wymagają pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia aczkolwiek procedura różni się od tej dla BRI. Więcej o formalnościach dla domków 70m2 na zgłoszenie.

Domek całoroczny na działce rolnej - czy to możliwe?

Pytanie czy na działce rolnej można postawić domek 35m2 lub czy na działce rolnej można postawić dom na zgłoszenie to najczęściej zadawane pytania przez inwestorów. Nie ma się czemu dziwić, działek rolnych jest sporo i mają relatywnie niską cenę stosunku do działek rekreacyjnych czy budowlanych. Dom na zgłoszenie na działce rolnej zwykle niestety nie jest dopuszczalnym rozwiązaniem w świetle litery prawa. Nie ma znaczenia czy ma to być domek rekreacyjny na działce rolnej czy letniskowy czy całoroczny.  W większości przypadków dom  na zgłoszenie na działce rolnej będzie wymagał uprzedniej zmiany statusu działki czyli odrolnienia gruntu.

UWAGA! Co można wybudować na działce rolnej

Zdarza się, że w MPZP spotyka się możliwość zabudowy działki rolnej elementami zabudowy zagrodowej – budynek mieszkalny, gospodarczy, inwentarski. Przepisy definiują, że zabudowa powinna być związana z działalnością rolniczą.

Czy można zmienić przeznaczenie działki rolnej? Tzw. Odrolnienie

Przeznaczenie działki rolnej można zmienić. Odrolnienie działki składa się z kilku etapów. W przypadku istnienia MPZP należy dokonać zmiany przeznaczenia gruntu w drodze uchwalenia nowego MPZP. W przypadku braku MPZP należy uzyskać dla tego gruntu decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast kolejny etap polega na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć wiecej? Napisz do nas.

Formularz kontaktowy Meveline
Zgoda RODO

Powiązane wpisy

crossmenu